А | Б | В | Г | Д | Е | З | Ж | И | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Э | Ю | Я

СВОПЦИОН

СВОПЦИОН - комбинация свопа и опциона в форме опциона на заключение операции своп на определенных условиях.